MO ČSSD Hořovice

1

Už tři roky bezpečnější Hořovice

Člověk si ani neuvědomuje, jak nám ten čas běží. Už třetím rokem v Hořovicích působí městská policie a už tři roky se nemusí zastupitelé města dohadovat o tom, zda její zřízení je pro město účelné, či nikoliv. Jsem si jist, že zastupitelstvo udělalo správný krok, když v roce 2014 schválilo zřízení městské policie. Stejný názor má také většina současných městských zastupitelů.

Vzpomeňme, jak bezpečné byly Hořovice před tím, než se po Hořovicích začaly pohybovat hlídky „měšťáků“. Vzpomeňme si na rozkopané koše, rozházené odpadky, převrácené lavičky, rozbité lahve, ale také často rozbité výlohy na Palackého náměstí a v Pražské ulici zejména v pátek a v sobotu v noci. Vzpomeňme si na auta odstavená často už na doslova bizarních místech ať už na vozovce nebo na zelených plochách. Určitě si vzpomeneme i na burácející motory a kvílející pneumatiky často „vytuněných“ vozů řízených piloty, kteří si pletou ulice našeho města s uzavřeným závodním okruhem.

Mnohé z výše uvedeného se podařilo vymýtit nebo alespoň výrazně omezit. Také práce městských policistů, kterých je dnes v aktivní službě 11, se od té doby výrazně změnila. Většinou už se v pátek nebo v sobotu v noci nemusí za asistence služebního psa potýkat s bojovnými tlupami vandalů v centru města. Zejména díky funkčnímu a velmi kvalitnímu kamerovému systému a nepřetržitému provozu už většinou řeší rutinní problémy v podobě nezaplaceného parkovného nebo odchytu zaběhlého psa. Díky kamerovému systému je dnes nepřetržitě monitorováno prakticky celé centrum města, na místo zásahu je tedy vyslána hlídka přímo v okamžiku páchané trestné činnosti. Pro další trestní řízení je pak velmi užitečný kvalitní HD záznam.

Z oné rutiny občas vybočí případy, které jsou hodné zmínění. Dovolím si uvést dva za všechny. Prvním z nich bylo odhalení pěstírny marihuany v industriálním komplexu na Cintlovce, kde městská policie zajistila důležité indicie Berounským kriminalistům a při vlastním zásahu také přímo asistovala. Druhým případem je zadržení pachatelů krádeží v Zámecké ulici, kde dva pachatele naši „měšťáci“ přímo zajistili a předali Policii ČR k dalšímu řízení. Oba pachatelé jsou dodnes trestně stíháni vazebně a hrozí jim až tříletý nepodmíněný trest.

Vyskytnou se samozřejmě i stížnosti a upozornění na nekvalitní práci městské policie. Osobně všechny takové podněty řeším s velitelkou městských strážníků, která je skutečně bezodkladně řeší. Vždy jsem vyzýval občany našeho města, aby mě neváhali v případě jakýchkoliv problémů s konáním městské policie kontaktovat. Faktem je, že takových podnětů jsem dosud příliš neobdržel.

Městská policie Hořovice působí také v Komárově, Tlustici a Záluží. Ani starostové uvedených obcí si na práci hořovických městských strážníků nestěžují. Někdy naopak slýchám názory, jestli ostatní obce naše „měšťáky“ příliš nezaměstnávají.

Postavím-li tedy proti sobě všechna pozitiva a negativa, která souvisí s prací městské policie v našem městě, rozhodně pozitiva vítězí. Tedy, i když částka 7 miliónů korun v městském rozpočtu, které ročně stojí provoz hořovické městské policie, není zanedbatelná, jsem přesvědčen, že se nejedná o vyhozené peníze. „Bohužel“ musíme ponížit tuto částku o pokuty, které od „hříšníků“ na území našeho města vybereme. Jedná se částku zhruba 300 tisíc Kč.

 

S úctou

Dr. Ing. Jiří Peřina (ČSSD), starosta města Hořovice

Pár čísel

Vážení a milí občané Hořovic, nebojte se, nerozhodl jsem se Vás trápit statistikou nebo jinými „nudnými“ analýzami, ale bývá zvykem se na začátku nového roku ohlednout za hospodařením roku minulého. Tedy i přesto, že rozpočet města a jeho čerpání jsou zcela veřejně dostupné materiály, rád bych přece jen několika číslům věnoval pozornost.

Obecně byl rok 2016 pro město Hořovice dobrým rokem. Bylo tomu tak zejména proto, že se také dařilo ekonomice naší země a tak jsme na daňových příjmech od státu získali přes 118 miliónů Kč. Jedná se o nejvýznamnější část celkových příjmů, které činí téměř 219 mil. Kč. Významnou, dá se říci rekordní část příjmů města v roce 2016 činily dotace ve výši téměř 79 mil. Kč. Mezi dotacemi ze státního rozpočtu, rozpočtu Středočeského kraje a evropských fondů skoro polovinu tvoří dotace na rekonstrukci sportovní haly, a to 35 mil. Kč. Z pohledu čerpání dotací se tento rok jeví jako jeden z nejúspěšnějších v novodobé historii města.

V Hořovicích jsme roce 2016 proinvestovali téměř 84 mil. Kč. V rámci těchto výdajů zmiňme nové chodníky v ulici Tyršově, Klostermannově, Příbramské. Nově zrekonstruované ulice Strmá nebo Rpetská. Vybudování nové knihovny a Muzea Hořovicka v objektu Starého zámku. Významným způsobem se na zvýšení bezpečnosti ve městě podílí nový kamerový systém, který využívá jak městská, tak i Policie ČR. Do kapitálových výdajů jsou zahrnuty také projekty dalších akcí, které město plánuje realizovat následujících dvou letech stávajícího volebního období. Sem patří například cyklostezka směr Kotopeky a Praskolesy, projekty na rekonstrukce dalších chodníků a komunikací nebo také revitalizaci lesoparku Dražovka.

Z běžných výdajů stojí za zmínku, že na opravy výtluků a povrchů vynakládáme přibližně 2,5 miliónů Kč. Možná se to v poměru k celkové výši prostředků, se kterými město hospodaří, nezdá příliš, ale asi ne každý ví, že město dnes už využívá vlastních technických služeb, které odvádí dobrou práci nad rámec výše zmíněné částky. Tedy jen chci vyjádřit, že výše vynaložených prostředků se nemusí vždy rovnat kvalitně odvedené práci.

V roce 2016 také město přispělo na činnost sportovním, kulturním a zájmových organizacím a spolkům více jak 2 mil. Kč. Neméně tomu bude i letos, jen si ještě jednou znovu dovolím upozornit na dřívější termín pro podávání žádostí o čerpání dotací z městského rozpočtu. Tím termínem je 28. 2. Březnový termín neumožňoval schválit poskytnutí dotací žadatelům již na březnovém jednání zastupitelstva města a červen se jeví z pohledu potřeby peněz pro žadatele poměrně pozdě.

Veškeré hospodaření města nebylo zatíženo žádným dalším zadlužením. Tedy stále splácíme pouze úvěr ve výši 50 miliónů Kč, který město čerpalo v letech 2008 až 2010 a bude ho splácet do roku 2025. Dále doplácíme objekt Starého zámku, což nás ročně stojí necelých 6 mil. Kč. Starý zámek bychom měli již příští rok doplatit.

Rok 2017 slibuje z pohledu predikcí Ministerstva financí další ekonomický růst, radní města tedy udělají vše pro to, aby podobně jako loni byl ekonomický růst vidět i v našem městě.

 

S úctou

Dr. Ing. Jiří Peřina (ČSSD), starosta města Hořovice

Nákladní dopravu v centru nechceme

Cestou redakce Podbrdských novin se mi dostala do rukou petice, která apeluje na starostu a radu města, aby řešila přetíženost ulic Tyršovy, 9. května, Palackého náměstí, Pražské a Příbramské nákladní dopravou. Mohu odpovědně prohlásit, že všichni radní města by takovou petici podepsali také. Musela by ovšem směřovat k těm, kteří jsou za výše uvedené komunikace z pohledu jejich správy odpovědní – tedy k vedení kraje.

Celý článek...

Volby 2016 v Hořovicích

Dovolte mi z pozice hořovického starosty zhodnotit volby do senátu a krajských zastupitelstev v našem městě. Potvrdil se můj předpoklad poměrně nízké volební účasti, která se u obou voleb pohybovala okolo 33 %.

Celý článek...

Více článků...

Nejnovější články

Už tři roky bezpečnější Hořovice 13 Únor 2017, 10.00 Články
Člověk si ani neuvědomuje, jak nám ten čas běží. Už třetím rokem v Hořovicích působí městská policie a už tři roky se nemusí zastupitelé města dohadovat o tom, zda její zřízení je pro město účelné,
Více 99 Kliknutí
Pár čísel 13 Únor 2017, 10.00 Články
Vážení a milí občané Hořovic, nebojte se, nerozhodl jsem se Vás trápit statistikou nebo jinými „nudnými“ analýzami, ale bývá zvykem se na začátku nového roku ohlednout za hospodařením roku minulého. Tedy
Více 131 Kliknutí